„Hledání vlastních kořenů v labyrintu divokého 20. století“ je námětem vícevrstevného románu českého autora. Cesta románového hrdiny Mika začíná v dětském domově v pohraničí, odkud se vydává poznávat svět i sebe sama. Jeho příběh se mísí s historií, jež se vynořuje kdesi na zakarpatské Ukrajině. V mnoha tragických i komických zákrutech se obě linie potkávají, aby nakonec dospěly k překvapivému rozuzlení. Román obsahuje prvky iniciačního příběhu, magického realismu i gangsterky, z nichž splétá karnevalový rej lidských osudů ústící do překvapivé pointy. Nakladatelská anotace.