Regionální pověsti

Úspěšná pohádková knížka, jejíž děj se odehrává v prostředí Orlických hor a nejbližším okolí. Autor, bývalý učitel a kronikář obce Těchonín, sesbíral a zapsal nesčetné množství pověstí a pohádkových příběhů, které zaslechl ve své rodné chalupě, kde se lidé často a rádi scházívali k sousedským besedám. Z nich vybral pro tuto knížku jedenadvacet. Z pohádek a pověstí zde najdeme takové, jako např. O draku na Hejnově, Pověst o Suchém vrchu, Vlčí jámy a celou řadu dalších, které jistě najdou oblibu i mezi dospělými čtenáři.