Janova cesta

Pokusíme se zamyslet nad životem J.A.K., ale především nad myšlenkami z jeho pedagogického díla.

Tato beseda má delší časovou dotaci, cca 60 min.