Adventní a štědrovečerní zvyky

Období klidu, rozjímání, dobročinnosti a zklidnění – tak můžeme charakterizovat pravý význam adventu. Jde o období 4 nedělí před Štědrým večerem. I když pro většinu lidí je to období shonu, shánění dárků, úklidu, pečení cukroví a příprav na Vánoce, mějte na paměti hlavní účel adventu. Samotné slovo advent pochází z latiny. “Adventus” v překladu znamená příchod a odkazuje na příchod Spasitele. Pro křesťany je tedy advent ve znamení čekání na příchod Spasitele a duchovních příprav na Vánoce. Původně se v tomto období držel rovněž půst před započetím slavnostního vánočního období, které následuje a začíná hned po západu slunce na Štědrý den.